O mně

Charakterizuji se termínem “solitér autodidakt“. Vždy jsem u sebe rozvíjeRadek_čbl svoji schopnost vnímání a vrozený cit vystihnout tvar a linii. Postupně jsem se letitým snažením volně posouval k poznání nových výtvarných  technik materiálů a procesů. S tímto přirozeným vývojem se zrodil osobní svérázný vizuální jazyk - fascinace strukturou narušených ploch, textur prasklin - v dnešní době tuto technickou formu kombinuji (do hloubky) s psychickým obsahem.

Obrazům dominuje méně či více struktura-hmota, která pomocí stopy a textury různých materiálů zesiluje na působivosti, a tím se stává silným nositelem sdělení. Jednotlivé vrstvy této tvorby se dají rozdělit do několika fází:

Fáze podvědomí

V prvotní koncepci díla důvěřuji svému vrozenému instinktu, emocím a fantazii. V tomto jdu naproti náhodě, která se mnou - k mému úžasu - vždy spolupracuje, a tím se výrazně podílí na finálním výsledku díla. V počátku procesu se mi však obraz (plocha) stává doslova protivníkem, se kterým dochází k osobní dramatické konfrontaci.

Fáze smyslného plození

V této fázi dávám vzniknout jednotlivým vrstvám a různým tvarům, které promyšleně citlivě nanáším, abych poté zase úmyslně ty samé vrstvy a linie hrubým zásahem ničil…

Fáze destrukce

V plochách a hloubce narušuji, brousím, škrábu, drásám (páchám regulérní násilí).

Tyto fáze plození a ničení se opakují, dokud mezi oběma stranami nenastane vyvážená harmonie a  uvolnění napětí. Díky tomuto osobitému nekonvenční-mu tvůrčímu procesu lavíruji mezi lyrickou abstrakcí v kombinaci s figurálně-portrétovými kompozicemi, zobrazováním archetypálních motivů rozmanitých biomorfních tvarů.

Věřím, že toto mé mentální a obrazové sdělení může obohatit Vaše vnímání, smysly, ale i city a srdce.

Radek Skopec 2016

"Obraz, zdroj zážitku a vzrušení"